top of page
logocao.png

Centrum Aktywności Obywatelskiej

Jest to projekt którego celem jest wzmocnienie dialogu na poziomie regionalnym lokalnych organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz władz państwowych. Nadrzędnym celem działań jest integracja społecznej środowisk lokalnych, zachęcający mieszkańców do zaangażowania w ważne problemy społeczne oraz działania prorozwojowe. Obszar tematyczny działań w ramach projektu to m.in. ochrony środowiska, działań administracji samorządowej i rządowej, problemów lokalnych organizacji pozarządowych, inicjatyw lokalnej społeczności, ekonomii społecznej, rozwoju przedsiębiorczości.

300262353_687884923049945_3496801974399080253_n.png

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny skierowany jest do ambitnych i zdolnych uczniów z terenu Powiatu opatowskiego. Program, poprzez ufundowanie stypendium wspiera młodych ludzi w dziedzinie edukacji i samorozwoju.

Bez nazwy-1_edited.png

Pozostałe Projekty

Portal Informacyjny Polemika - powstał w celu szerzenia wartości obywatelskich, budowy społecznego dialogu oraz popularyzacji nowoczesnego dziennikarstwa.

Patronat nad projektem Jedynka w zgodzie z naturą - Projekt miał na celu rozwijać w szkolnej społeczności Szkoły podstawowej Im. Stanisława Gano wartości proekologiczne oraz życie zgodnie z naturą.W ramach projektu odbyły się wydarzenia mające promować oraz uczyć młode pokolenie czym jest natura oraz dlaczego warto o nią dbać.

bottom of page