Jak
wesprzeć Fundusz Stypendialny?

Przyświeca nam wspólny cel

Nasze działania można wspierać poprzez promowanie Funduszu w Mediach Społecznościowych, a także wrzucenie datku do puszek w czasie kwestowania podczas organizowanych przez nas wydarzeń. Istnieje możliwość wsparcia naszej inicjatywy poprzez bezpośrednią wpłatę na rzecz Funduszu Stypendialnego. Dokonać tego można poprzez wpłatę darowizny na konto bankowe Fundacji.

Nr Rachunku Bankowego:
4 1600 1462 1868 9089 4000 0003

Tytuł Wpłaty: Darowizna na cele statutowe - Fundusz Stypendialny