top of page

Integracja dla Kół Gospodyń Wiejskich i OSP z terenu gminy Wojciechowice.

Serdecznie dziękujemy za możliwość współpracy Panu Wójtowi Szymonowi Sidorowi

346458646_259170673151017_6113077809037471983_n.jpg
bottom of page