top of page
290718564_511760564082884_7251705775916634113_n.jpg

Wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

20/06/2022

20 czerwca 2022r  odbyła się wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach inicjatywy: „Jedynka w zgodzie z Naturą” - projekt: „Jedynka dla środowiska”który pomogła zrealizować nasza fundacja. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas 4, 5 i 6 pod opieką nauczycieli Agnieszki Karnas, Wioletty Krakowiak oraz Dyrektora Szkoły Pani Anny Przygody.  

290562392_511773884081552_7375943009427741267_n.jpg

Na początku odbyły się warsztaty na ścieżce ekologicznej „Pośród szumu świętokrzyskich jodeł i buków”, podczas których przewodnicy ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego przedstawili bogactwo przyrodnicze związane z naturalnym środowiskiem leśnym. Tematy warszatatów brzmiały tak:„Co to jest Park Narodowy”  „Tajemnicze pietra lasu”, „Lekcja dendrologii”,  „Ptasi azyl”, „Puszcza jodłowa” .

290664813_511773757414898_5137736786390360334_n.jpg

Następnie wycieczka udała się na Gołoborze skąd uczniowie mogli podziwiać  rozległą panoramę z Łysej Góry. Tutaj  poznaliśmy najciekawsze świętokrzyskie legendy. Dalsza część warsztatów odbyła się w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie młodzi ludzie poznali historię powstania Gór Świętokrzyskich, zmiany pierwotnego krajobrazu pod wpływem działalności człowieka, zawody  którymi zajmowali się mieszkańcy tych terenów związane z hutnictwem żelaza i szkła, uprawą roli i przemysłem drzewnym.  

Dzieci zapoznały się z bogactwem gatunków roślin i zwierząt  Gór Świętokrzyskich. Następnie zwiedzili Klasztor na Świętym Krzyżu z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego oraz wystawę misyjną.  Później był czas na pamiątki i pyszne lody. Bezpośredni kontakt z naturą przyczynił się rozwijania ciekawości i zainteresowań przyrodniczych uczniów opatowskiej Jedynki.  

bottom of page