top of page
339409982_117041491346625_136439098650657357_n.jpg

Jak aplikować
o stypendium?

Kto może ubiegać się o stypendium?

 

O stypendium ubiegać się może każdy uczeń szkoły średniej, który uczęszcza do jednej ze szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu opatowskiego oraz posiada zameldowanie na terenie powiatu opatowskiego.


 

Jak zgłosić się do Funduszu Stypendialnego?

 

Należy wypełnić  Formularz oraz załączyć do niego:

 

  • Zgodę Rodzica (*Dotyczy w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni)- dokument dostępny na naszej stronie internetowej

  • Opinia wychowawcy - wzór dokumentu dostępny na naszej stronie

  • Scan/zdjęcie świadectwa ukończenia klasy/szkoły za rok poprzedni

  • Dokumenty potwierdzające udział w olimpiadach pozaszkolnych, konkursach, turniejach sportowych, itp. - załączyć w przypadku gdy uczeń takowe posiada

 

Gdzie wysłać Formularz wraz z załącznikami?

 

Wszystkie załączniku należy wysłać w formie scanu/zdjęcia na adres mailowy: kontakt@fundacjapolemika.pl

W przypadku kiedy uczestnik nie może wysłać dokumentów skanem, może po wcześniejszej konsultacji telefonicznej zostawić dokumenty w biurze przy ulicy Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 2 w Opatowie.

Nr Telefonu do konsultanta: 573 205 919 

Konsultant dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00


 

Wszystkie informacje oraz potrzebne dokumenty potrzebne przy rekrutacji do Funduszu mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.fundacjapolemika.com/ w zakładce Fundusz Stypendialny.

 

Fundusz rusza z dniem 6 Listopada, nabór kończy się 27 Listopada.

 

Uczeń może liczyć na wsparcie w kwocie 1500 złotych - w ratach wypłacanych 250 złotych przez 6 miesięcy.

Materiały dla Kandydatów na Stypendystę

Dostępne do pobrania

Regulamin Programu Funduszu Stypendialnego II Edycji

Załączniki do Regulaminu

Dostępne do pobrania

Załącznik Nr 1 – Formularz wniosku o przyznanie Stypendium

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o numerze konta bankowego

Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych

Załącznik Nr 4 – Opinia wychowawcy

Załącznik Nr 5 -Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie (jeżeli dotyczy)

Załącznik Nr 6 - Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu  Stypendium

bottom of page